ZIEL EN ZALIGHEID

Instance of: Dataset
Abstract Aan de orde komen: de herleving van rituelen en processies; het aanroepen van heiligen; de symboliek van (kaars)licht; de huiskapel van cabaretier Herman Finkers; het offeren van ex voto's. Gevolgd worden (kort): St. Jansprocessie in Laren, Noord-Holland; gelovigen in de Kerk van de Heilige Rita in Kontich; gelovigen in het Belgische bedevaartsoord Scherpenheuvel; gelovigen in de grafkerk van de zalige pater Valentinus in Hasselt; de sacramentsprocessie in de tuin van het Gerardusklooster in Wittem; Finkers bij zijn huiskapel; gelovigen in Diest in Vlaams Brabant op de avond voor Allerheiligen. INTERVIEWS hierover met: - Peter Jan Margry, onderzoeker religieuze cultuur; - Jo Claes, auteur heiligenboeken; - Herman Finkers, cabaretier; - Hans Geybels, woordvoerder Belgische bisschoppen; - Goedroen Juchtmans, die onderzoek doet naar het gebruik van rituelen; - Thea Nelissen, die thuis kaarsjes brandt bij een Mariabeeld; - Elfi, dochter van Nelissen; - Felix van Meerbergen, deken van Diest; - Robert Hermans, postulator zaligverklaring pater Valentinus; - Jeannine de Caluwe, pastoraal werkster Gerarduskapel Wittem; - Marie-Jeanne Juchtmans, beheerster Allerheiligenkapel; - diverse gelovigen. SHOTS: 00:12:17 Finkers bij zijn woning met huiskapel.
Gevolgd worden gelovigen tijdens: de Hanswijkprocessie door de straten van het Vlaamse Mechelen waarin de 1800 deelnemers bijbelse en Middeleeuwse figuren vertolken ter verering van Maria en de voorbereidingen hierop; de zegening door bisschop Eijk van pelgrims, de ingetogen pelgrimstocht door het Friese platteland op weg naar Dokkum voor de jaarlijkse herdenking van de moord op Bonifatius en de viering in de Bonifatiuskapel in Dokkum; de jaarlijkse Sint-Jansprocessie in het Noordhollandse Laren die met veel vaandels, bruidjes en wierook gepaard gaat; de bijbehorende eucharistieviering op het kerkhof van Laren. Aan de orde komt o.a.: de beleving van deelnemers aan de processies en de pelgrimstocht; de wijdere beleving van het katholieke geloof in Vlaanderen in vergelijking met Nederland, o.a. i.v.m. de eeuwenlange onderdrukking van katholieken in Nederland; het belang van de processies en de pelgrimstocht voor gelovigen. INTERVIEWS hierover met: - Guy de Keersmaecker, deken van Mechelen; - Frieda van Vaeck, coördinator Hanswijkprocessie in Mechelen; - Jan Goyvaerts, diaken van Mechelen die Jezus vertolkt in de Hanswijkprocessie; - Adrianus Simonis, aartsbisschop van Utrecht; - Godfried Danneels, aartsbisschop van Mechelen en Brussel; - Wim Eijk, bisschop van Groningen; - deelnemers aan de pelgrimstocht in Friesland en de processie in Laren; - Peter Vermaat, diaken en organisator pelgrimsroute Bonifatius; - Peter Jan Margry, onderzoeker religieuze cultuur; - Leo Vos, broedermeester processie Laren; - Bram van Olffen (Jongerenplatform bisdom Groningen); - Ilse Draaisma (Jongerenplatform bisdom Groningen); - Eugène Zwanikken, broedermeester processie Laren; - Jos Punt, bisschop van Haarlem; - Leo Janssen, schrijver boek over Larense processie. SHOTS: - door het gehele programma heen van: de Hanswijkprocessie door de straten van het Vlaamse Mechelen en de voorbereidingen hierop; pelgrims die gezegend worden, in kleine groepjes door het Friese platteland trekken op weg naar Dokkum voor de herdenking van de moord op Bonifatius en de martelaarsdood van Bonifatius vieren in de Bonifatiuskapel in Dokkum; Sint-Jansprocessie in het Noordhollandse Laren en de bijbehorende eucharistieviering op het kerkhof van Laren.
Gevolgd worden gelovigen tijdens: de jaarlijkse bidtocht met het 13e eeuwse Mariabeeld, Zoete Lieve Vrouw, door het centrum van Den Bosch en in de Bossche Sint Janskathedraal; de jaarlijkse voettocht, begeleid door muziek en een stoet van huifkarren, van Valkenswaard naar Mariaoord Handel, de intocht bij het processiepark in Handel en het opsteken van kaarsen bij het eeuwenoude Mariabeeld in de Handelse kapel; de jaarlijkse bedevaart, m.n. van Belgische binnenvaartschippers, en autozegeningen in het Vlaamse Scherpenheuvel. Aan de orde komt o.a.: de betekenis van Maria als heilige en hulpvaardige moeder voor gelovigen; het belang van de gezamenlijke beleving tijdens bijeenkomsten in Mariabedevaartsoorden; de huiskapel met een Mariabeeld van Herman Finkers. INTERVIEWS hierover met: - Herman Finkers, cabaretier; - Antoon Hurkmans, bisschop van Den Bosch; - Liesbeth Goris, parochieassistente Hoegaarden in Vlaanderen; - Machar Verhaeghe, pastor schipperspastoraat in Vlaanderen; - Jan Schellekens (broederschap Onze Lieve Vrouw in Den Bosch); - Jan Geybels, woordvoerder Belgische bisschoppenconferentie; - Leon van Rompaey, pastoor Scherpenheuvel; - Hans de Kinderen (broederschap der Handelse processie); - René Wilmink, pastoor Handel; - diverse gelovigen. SHOTS: - door het gehele programma heen van: bidtocht met de Zoete Lieve Vrouw door het centrum van Den Bosch en in de Bossche Sint Janskathedraal; voettocht van Valkenswaard naar Mariaoord Handel, de intocht bij het processiepark in Handel en het opsteken van kaarsen bij het eeuwenoude Mariabeeld in de Handelse kapel; de jaarlijkse bedevaart en autozegeningen in het Vlaamse Scherpenheuvel. 00:11:06 Finkers in zijn huiskapel, o.a. devotieliederen zingend.
Alternative Rituelen en zegeningen
Zaligen en heiligen
Het geloof vieren en versieren
Devotie in Noord en Zuid
Altijd en overal een moeder
Gestalten van God
Maria blijft mensen nabij
Contributor Finkers, Herman
Punt, Jos
Hende, Hans van den
Rooijakkers, Gerard
Hurkmans, A.L.M.
Creator Hagemeijer, Stefan (camera)
Jacquemyn, Kris (productie)
Date 17-06-2009
20-05-2009
17-01-2007
03-01-2007
27-05-2009
10-01-2007
13-05-2009
Description Serie reportages over volksdevotie in Vlaanderen en Nederland. In deze aflevering staan verschillen tussen devotie in Nederland en Vlaanderen centraal a.d.h.v. de Hanswijk-processie in Mechelen, de Sint-Jansprocessie in Laren en de Bonifatius-pelgrimstocht in Friesland.
Serie reportages over volksdevotie in Vlaanderen en Nederland. In deze aflevering, waarin Hans Geybels, woordvoerder van kardinaal Danneels, uitleg geeft over de devotie voor zaligen en heiligen en het verschil tussen zalig- en heiligverklaringen, aandacht voor: - Herman Wijns in het Vlaamse Merksem en broeder Everardus, 'het heilig bruurke van Megen', die steun en troost bieden aan gelovigen; - zuster Hendrina Stenmans, medeoprichtster van de congregatie van de missiezusters van Steyl. Gevolgd wordt haar zaligverklaring in het openluchttheater van Tegelen in 2008; - de kapel van Sint-Lambertus in Reuver, die gerestaureerd werd en ook opnieuw werd ingezegend; - de Heilige Aldegondis, patrones tegen kanker, die op 30 januari veel mensen naar Alken in Belgisch Limburg trekt.
Serie reportages over volksdevotie in Vlaanderen en Nederland. In deze aflevering, waarin Gerard Rooijakkers, hoogleraar volkscultuur, uitleg geeft over het verschil tussen zegeningen en bijgeloof, aandacht voor: - Sint Janstros: op 24 juni, de feestdag van Sint Johannes, is het al eeuwen gebruikelijk in enkele Brabantse dorpen om de Sint Janstros te laten zegenen, een boeket van kruiden en bloemen uit de natuur, die opgehangen wordt bij voor- of achterdeur ter bescherming van huis en haard. Het gilde van het dorpje Leenderstrijp begeleidt met vaandels en slaande trom de openluchtviering en zegening; - dierenzegeningen: in het Belgisch-Limburgse gehucht 't Sonnis is het al tientallen jaren gebruik om de huisdieren en de tractoren van de boeren te laten zegenen. Ook de plaatselijke schaapsherder laat zijn kudde zegenen; - feestelijke inzegening van de Sint Lambertuskapel bij Reuver, die grondig is gerestaureerd; - motorzegening: duizenden motorrijders komen jaarlijks in het Limburgse Grubbenvorst bijeen om zichzelf en hun motoren te laten zegenen.
Serie reportages over volksdevotie in Vlaanderen en Nederland. In deze aflevering staan verschillende vormen van Mariadevotie, -processies en -bedevaarten centraal.
Serie reportages over volksdevotie in Vlaanderen en Nederland. In deze aflevering, waarin hoogleraar volkscultuur Gerard Rooijakkers vertelt over de traditie in het Katholieke geloof om feestdagen te vieren met processies en bedevaarten, aandacht voor: - de jaarlijkse Maria Ommegang in Bergen op Zoom waar inwoners taferelen uit de Bijbel uitbeelden. Bevat interviews met deelnemers aan en toeschouwers van de processie en met Hans van den Hende, bisschop van Breda; - de waterprocessie op de Maas in Maastricht, waarbij het Maria devotiebeeld Sterre der Zee en andere stadsrelieken door een vloot van boten wordt begeleid naar de Onze Lieve Vrouwebasiliek; - de lampionnenoptocht op de feestdag van de Heilige Martinus in Hoogland. Met een interview met pastoor Hans Pauw; - het Vlaamse dorp Itegem waar men ieder jaar met Kerstmis de straten versiert met miniatuurkerststallen. Met een interview met initiatiefnemer Karel Laureys.
Serie reportages over volksdevotie in Vlaanderen en Nederland. In deze aflevering, waarin hoogleraar volkscultuur Gerard Rooijakkers uitleg geeft over Mariaverering, aandacht voor: - de Mariaprocessie op de Maas in Maastricht, waarbij het devotiebeeld Sterre der Zee door een vloot van boten wordt begeleid naar de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Met een interview met Alfons Kussis, pastoor van de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht; - de Maria Ommegang in het Vlaamse Nazareth op 8 september, de feestdag van Maria Geboorte; - de Maria Ommegang in Bergen op Zoom, de enige historische Mariasprocessie die jaarlijks in Nederland rondtrekt. Met een interview met Hans van den Hende, bisschop van Breda over de oorsprong van deze processie; - de Mariadevotie in het dorp Banneux in de Belgische Ardennen, een bedevaartsoord, waar pelgrims samenkomen op de plek waar Maria in 1933 acht keer is verschenen voor de twaalfjarige Mariette Beco. Met een interview met Godfried van Danneels, aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel.
Serie reportages over volksdevotie in Vlaanderen en Nederland. Deze eerste aflevering o.a. over het aanroepen van heiligen.
Format beeldformaat: 4:3
beeldformaat: 16:9
Identifier /45382/46002/47941/95105
/45382/46002/331092/2414533
/45382/46002/331092/2713866
/45382/46002/331092/3115048
/45382/46002/331092/2145890
/45382/46002/47941/93654
/45382/46002/47941/95971
Language nl
Language Dutch
Publisher RKK
References http://hdl.handle.net/10574/65efcc2eafd611e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/bb3d82faafd811e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/bb55f0e2afd811e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/b979b9a2afd811e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/b8840a8eafd811e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/68a3ef54afd611e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/b862018cafd811e18709525400725b8d
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
RKK
See Also http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_95105.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_2713866.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_2145890.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_95971.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_93654.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_3115048.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_2414533.xml
Source Nederands Instituut voor Beeld en Geluid OAI PMH repository (via CLARIN VLO)
Bewegend beeld/TV/Publieke omroep/Overige programma's
Spatial België
Subject christendom
Title ZIEL EN ZALIGHEID
Type televisie

Distribution

Access URL http://hdl.handle.net/10574/bb55f0e2afd811e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/b8840a8eafd811e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/65efcc2eafd611e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/bb3d82faafd811e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/68a3ef54afd611e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/b979b9a2afd811e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/b862018cafd811e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Academia collectie

Instance of: Catalog Record
Creator Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Issued 2012-06-13 Date
Md Profile clarin.eu:cr1:p_1288172614023
Md Self Link http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:2414533
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:2713866
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:93654
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:95971
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:2145890
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:95105
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:3115048
Primary Topic ZIEL EN ZALIGHEID
Title Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Academia collectie