GESCHENK UIT DE HEMEL (biografie)

Instance of: Dataset
Abstract Aan de orde komen: het gegeven dat Astrid van den Berg zich haar moeder, Henny Bont, niet goed kan herinneren en geen gevoelens heeft bij het zien van oude foto's; het auto-ongeluk, waardoor Henny in coma raakte en uiteindelijk overleed; de broer en zus van Astrid die bij hun grootouders gingen wonen, terwijl Astrid bij haar oom en tante opgroeide; de scheiding van haar ouders, toen Astrid vijf was, waardoor ze haar biologische vader nauwelijks heeft gekend; herinneringen van vriendinnen en familieleden aan Henny; het huwelijk tussen Henny en Gerard, die zeeman was; Henny's tweede huwelijk met Piet, een Fries, van wie ze zwanger raakte; haar ongelukkige tijd in Friesland; Henny, voor wie haar kinderen alles waren; reacties van Astrid en overige aanwezigen op het zien van de film. INTERVIEWS hierover met: - Astrid van den Berg; - Johan Bont, broer van Henny; - Wilco Mulders, broer van Astrid; - Stefan Hoekstra, halfbroer van Astrid; - Riejan Radcliff, jeugdvriendin van Henny (telefonisch); - Ina Admiraal, oud-buurvrouw en vriendin van Henny; - Dinie Massop, ex-schoonzus en vriendin van Henny; - Frank van den Berg, echtgenoot Astrid.
Aan de orde komen: de schok die de moord op de familie van Herder teweeg bracht; Herders jeugd en opgroeien in Raalte; herinneringen aan Herder; de rol van het geloof; Herders verblijf als ontwikkelingswerker op de Filipijnen en in Kenia; de kinderen die hun ouders moesten vertellen dat hun zoon was vermoord; reacties van de familieleden op de verhalen die zij te horen krijgen van oud-collega's en -geliefden van hun broer en zoon. Met diverse foto's van Herman Herder. INTERVIEWS hierover met: - Betsy, zus Herder; - René, broer van Herder; - Marion, zus van Herder; - Jos, broer van Herder; - mevr. Herder, moeder van Herder; - Frans, oud-collega van Herder op de Filipijnen; - Jeroen, oud-collega van Herder op de Filipijnen; - Paul Valentin, oud-collega van Herder op de Filipijnen; - Vim Vim Santos, ex-vriendin van Herder op de Filipijnen; - Joyce Oywaya, vriendin van Herder in Kenia (telefonisch). ARCHIEFMATERIAAL: dorpelingen op de Filipijnen; Herder bij het openen van een school in Ethiopië op de dag van zijn dood.
Creator Rutten, Ingely (eindredactie)
Date 21-11-2007
12-12-2007
13-12-2006
05-12-2007
06-12-2006
28-11-2007
01-11-2006
14-11-2007
Description Presentatie: Wilfred Kemp. Programma waarin op verzoek van nabestaanden een portret van een dierbare overledene is samengesteld, gebaseerd op materiaal uit o.a. familiearchieven en interviews met familieleden, vrienden, collega's en kennissen van de overledene. EXTERNE INFORMATIE: Deze aflevering: het verhaal van Pieter van den Hout. Hij was een puber toen zijn vader 's nachts overleed aan een hartaanval. Na twee jaar werd er eigenlijk nooit meer gesproken over zijn vader. Na drie jaar kreeg zijn moeder een andere man. Pieter voelde wel dat er een hoop pijn zat bij zijn moeder, maar hij wilde het verdriet ook niet telkens naar boven halen. Pieter wil weten hoe zijn vader was. Als hij mensen over zijn vader hoort praten gaat dat altijd over hoe slim hij was, wat voor werk hij altijd deed en wat hij allemaal bereikt had. Zijn ooms en tantes vertellen wel eens wat als Pieter ernaar vraagt, maar er wordt nooit eens langer over Rinus gesproken. Voor Pieter is het belangrijk de herinnering aan vader Rinus van den Hout levend te houden. Daarom denkt hij elke dag aan zijn vader en eigenlijk hoopt hij dat er ook nog anderen zijn die regelmatig aan zijn vader terug denken.
Presentatie: Wilfred Kemp. Programma waarin op verzoek van nabestaanden een portret van een dierbare overledene is samengesteld, gebaseerd op materiaal uit o.a. familiearchieven en interviews met familieleden, vrienden, collega's en kennissen van de overledene. EXTERNE INFORMATIE: Deze aflevering: Astrid Scholtes was vijf jaar toen haar moeder, Miep Hageman, aan kanker overleed. Ze heeft geen herinneringen aan haar moeder. In de jaren na haar dood werd er thuis gezwegen over moeder. Astrid durfde niets te vragen en had altijd het gevoel dat haar vader, broer en zussen er niet over wilden praten. Ruim dertig jaar na het overlijden van haar moeder, is Astrid nog altijd snel geëmotioneerd als ze over haar moeder wil praten. Het enige tastbare dat Astrid van haar moeder heeft zijn foto's en een ring. Een overbuurvrouw van Miep typeert haar als een bijzonder lieve vrouw, die zich vol overgave inzette voor haar kinderen. Iets wat ook andere bekenden van vroeger ruimschoots bevestigen. Astrid hoopt dat met herinneringen van anderen aan haar moeder, het luikje met eigen herinneringen open zal gaan. En dat het voor haar wat makkelijker zal worden over haar moeder te praten.
Presentatie: Wilfred Kemp. Programma waarin op verzoek van nabestaanden een portret van een dierbare overledene is samengesteld, gebaseerd op materiaal uit o.a. familiearchieven en interviews met familieleden, vrienden, collega's en kennissen van de overledene. EXTERNE INFORMATIE: Deze aflevering: Margriet Bekius was veertien jaar toen haar moeder overleed aan borstkanker. Margriet heeft na haar moeders dood altijd het gevoel gehad dat ze sterk moest zijn. Sterk voor haar vader die veel verdriet had en sterk voor haar zus die in diezelfde periode haar eerste kind verloor. Pas jaren later komt de pijn van het verlies van haar moeder naar boven, als Margriet een dertiger is en tegenslag krijgt in haar leven. Ze komt in contact met een organisatie voor verlate rouw en gaat een weekend naar een klooster, waar ze leert haar verdriet te verwerken. Voor Margriet is haar moeder nog altijd van invloed op haar keuzes, hoe ze zelf in het leven staat en hoe ze met haar kinderen omgaat. Dit jaar wordt Margriet negenenveertig jaar, net zou oud als haar moeder ooit is geworden. Een bijzonder moment dat Magriet wil 'vieren' met een ode aan haar moeder. Wilfred Kemp gaat voor Margriet op zoek naar herinneringen aan haar moeder Klaske Bekius. Naast moeder was Klaske Bekius ook burgemeestervrouw in het Friese Kollum, waar de herinnering aan haar nog altijd voortleeft. Bekenden van vroeger typeren haar als een gewone vrouw, die altijd voor iedereen klaarstond en zich nooit liet voorstaan op het feit dat ze de vrouw van de burgemeester was. Ook de broer van Klaske haalt herinneringen aan zijn zus op die hij nog nooit met iemand heeft gedeeld.
Presentatie: Wilfred Kemp. Programma waarin op verzoek van nabestaanden een portret van een dierbare overledene is samengesteld, gebaseerd op materiaal uit o.a. familiearchieven en interviews met familieleden, vrienden, collega's en kennissen van de overledene. EXTERNE INFORMATIE: Deze aflevering: Kees van Lente is negen jaar als zijn vader op vaderdag een einde aan zijn leven maakt. Niemand heeft het aan zien komen en binnen de familie werd weinig gesproken over de zelfdoding van zijn vader. Het onderwerp was in die tijd nog taboe en lag heel gevoelig in het gelovige milieu waarin vader was opgegroeid. De moeder van Kees verbrak in die tijd bijna alle contacten. Zo verdwenen de mensen die iets over vader konden vertellen buiten beeld. Nu is Kees tweeënveertig jaar en inmiddels zelf vader van vier kinderen. Ruim dertig jaar na diens dood, ziet hij zijn vader nog altijd door de ogen van een kind. Kees is bang dat hij op zijn vader lijkt en wil niet in dezelfde valkuilen stappen als hij. De vader van Kees was betrokken en meelevend, actief in de kerk en het vrijwilligerswerk, maar aan de andere kant had hij een woede in zich en kon hij heel driftig worden.
Presentatie: Wilfred Kemp. Programma waarin op verzoek van nabestaanden een portret van een dierbare overledene is samengesteld, gebaseerd op materiaal uit o.a. familiearchieven en interviews met familieleden, vrienden, collega's en kennissen van de overledene. Deze eerste aflevering: Astrid van den Berg (42), zelf moeder en grootmoeder, die haar eigen moeder op 11-jarige leeftijd verloor a.g.v. een autoongeluk.
Presentatie: Wilfred Kemp. Programma waarin op verzoek van nabestaanden een portret van een dierbare overledene is samengesteld, gebaseerd op materiaal uit o.a. familiearchieven en interviews met familieleden, vrienden, collega's en kennissen van de overledene. Deze aflevering: het eerste deel over ontwikkelingswerker Herman Herder die in 1996 op 39-jarige leeftijd in Ethiopië werd vermoord.
Presentatie: Wilfred Kemp. Programma waarin op verzoek van nabestaanden een portret van een dierbare overledene is samengesteld, gebaseerd op materiaal uit o.a. familiearchieven en interviews met familieleden, vrienden, collega's en kennissen van de overledene. Deze aflevering: Margriet Bekius was 14 jaar toen haar moeder overleed aan borstkanker. Dit jaar wordt ze 49 jaar, net zou oud als haar moeder ooit is geworden. Een bijzonder moment dat Magriet wil 'vieren' met een ode aan haar moeder. Wilfred Kemp gaat voor Margriet op zoek naar herinneringen aan haar moeder Klaske Bekius.
Presentatie: Wilfred Kemp. Programma waarin op verzoek van nabestaanden een portret van een dierbare overledene is samengesteld, gebaseerd op materiaal uit o.a. familiearchieven en interviews met familieleden, vrienden, collega's en kennissen van de overledene. Deze aflevering: Astrid Scholtes was 5 jaar toen haar moeder overleed aan kanker. Ze heeft geen herinneringen aan haar. Nu, 31 jaar later geniet Astrid van haar eigen dochter van 5 jaar. Ze kan zich niet voorstellen dat haar dochter deze tijd straks niet meer zal herinneren. Wilfred Kemp gaat voor Astrid op zoek naar de sporen die haar moeder Miep Hageman heeft achtergelaten.
Format beeldformaat: 16:9
Identifier /30799/31119/209532/875803
/30799/31119/209532/863963
/30799/31119/209532/858383
/30799/31119/209532/881422
/30799/31119/32279/75180
/30799/31119/32279/88911
/30799/31119/32279/91159
/30799/31119/209532/869504
Language nl
Language Dutch
Publisher RKK
References http://hdl.handle.net/10574/026b84a4afb311e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/ff694278afb211e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/02d4392cafb311e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/02885ad4afb311e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/ffa4e8dcafb211e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/4e1240ceafd011e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/89e9f162afcd11e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/24345924afc911e18709525400725b8d
Rights RKK
See Also http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_91159.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_869504.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_881422.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_88911.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_875803.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_858383.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_75180.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_863963.xml
Source Nederands Instituut voor Beeld en Geluid OAI PMH repository (via CLARIN VLO)
Bewegend beeld/TV/Publieke omroep/Overige programma's
Spatial Ethiopië
IJmuiden, Thalia Theater (vertoning van het portret aan nabestaanden en gesprekken hierover)
Subject biografieën
Title GESCHENK UIT DE HEMEL (biografie)
Type televisie

Distribution

Access URL http://hdl.handle.net/10574/24345924afc911e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/89e9f162afcd11e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/ffa4e8dcafb211e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/02d4392cafb311e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/4e1240ceafd011e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/ff694278afb211e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/026b84a4afb311e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/02885ad4afb311e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Academia collectie

Instance of: Catalog Record
Creator Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Issued 2012-06-13 Date
Md Profile clarin.eu:cr1:p_1288172614023
Md Self Link http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:875803
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:881422
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:869504
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:858383
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:91159
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:75180
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:88911
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:863963
Primary Topic GESCHENK UIT DE HEMEL (biografie)
Title Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Academia collectie