EEUWIGH GAAT VOOR OOGENBLICK

Instance of: Dataset
Abstract 00:02:02 - 00:02:31 Leader Eeuwigh gaat voor Oogenblick 00:02:03 - 00:42:41 Gesprek met cardioloog en hoogleraar cardiologie prof.dr. A.J. Dunning over zijn gereformeerde jeugd in Arnhem, zijn studie medicijnen in Amsterdam en zijn specialisatie interne geneeskunde en cardiologie, zijn publicaties in NRC-handelsblad en de boeken, die hij heeft geschreven, zijn religieuze belangstelling, de mythevorming rond geneeskunde, de ziektepreventie, de politieke plannen tav de herziening van de gezondheidszorg, waar hij nauw bij betrokken is als voorzitter van de commissie \\"Keuze in de zorg\\", de voorsprong van Nederland in Europa tav gezondheidszorg, omgaan met lijden en dood in zijn beroep en zijn ongeloof in God. 00:42:42 - 00:43:16 Aftiteling
Aan de orde komt: zijn gecharmeerdheid van de Rooms-Katholieke Kerk (\\"het blijft een geweldige multinational\\"); zijn droom van een kardinaalsfunctie; zijn geloof in het verhaal en het geheim dat godsdiensten omspant; zijn typering in een van zijn romans van het geloof als 'noodzakelijk verzinsel'; zijn jeugd met ouders die getraumatiseerd uit de oorlog in Indië waren gekomen; zijn behoefte om uit de ellende van zijn jeugd positieve verhalen te vertellen; zijn rol als waarnemer van en begaanheid met de rauwheid en lelijkheid van het leven; de esthetiek en mystiek van het leven; het Europese, elitaire blanke wereldbeeld dat volgens hem 'kraakt', omdat het niet meer strookt met de werkelijkheid; zijn leven in Parijs, tussen allerlei kerken van verschillende ordes; zijn behoefte om een onafhankelijke geest te blijven en een nieuwsgierig mens te blijven naar verhalen van mensen wereldwijd. ARCHIEFMATERIAAL: Van Dis wandelend, schrijvend, en interviewend op tv.
Aan de orde komt: haar bezoek als tiener aan Rome waar zij onder de indruk raakte van de katholieke lekenbeweging Sant’Egidio, een gemeenschap die solidair wil zijn met de zwakken in de samenleving; de oprichting van een Belgische afdeling in Antwerpen, de Sint-Egidiusgemeenschap; de inzet voor de armen, daklozen, vreemdelingen en uitgestotenen wat refereert aan een passage uit de Bijbel; de verspreiding van de Sint-Egidiusgemeenschap, o.a. naar Amsterdam; het dagelijkse avondgebed; het devies 'ora et labora' (bid en werk) van Sant'Egidio, het samengaan van hulpverlening en gebed; de vergelijking van Sant'Egidio met het verhaal van Christus in het huis van Martha (die alleen maar doet) en Maria (die alleen maar luistert); de opzet van een kleinschalige woonvorm voor ouderen; de waardering die zij voor haar werk heeft ervaren, zoals een eredoctoraat van de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en de verheffing in de adelstand tot barones; haar helden pater Damiaan en Franciscus van Assisi; de rol van evangelisatie binnen Sant'Egidio; de wens om jongeren bij de beweging te betrekken; de christelijke opvoeding van haar kinderen. ARCHIEFMATERIAAL: diverse van Kieboom.
Aan de orde komt: zijn \\"levensnoodzaak\\" om iedere dag van muziek te consumeren (\\"de belangrijkste kameraad in mijn bestaan\\"); het bezoek aan de kerk in zijn jeugd, als koorzanger; de typering van zichzelf als 'cultuurkatholiek'; het afzetten tegen de kerk en religie vanaf zijn 16e jaar en zijn verwording tot atheïst; het kunnen genieten van religieuze muziek (zoals een aria uit een 'Passion' van J.S. Bach) en toch niet religieus zijn; zijn rationele houding, terwijl muziek hem kan emotioneren; zijn fundamentele onzekerheid, waarschijnlijk voortgekomen uit zijn jeugd waarin het contact met zijn vader matig was; de nabijheid van de dood in zijn leven, die hij niet prettig vindt; de journalistiek, waarin cynisme op de loer kan liggen; de troost die hij put uit de omgang met zijn geliefden; zijn verzet tegen het geloof dat een gelukkig bestaan belooft, op aarde en in het hiernamaals, terwijl de dagelijkse praktijk volgens hem anders is; de verlenging van zijn tv-carrière bij de VARA met nog vier jaar, tot zijn 70e jaar. ARCHIEFMATERIAAL: diverse foto's (zw/w en kleur) van Witteman uit verschillende stadia ut zijn leven; Witteman achter de piano; Witteman interviewt verschillende politici.
Alternative Hilde Kieboom
Adriaan van Dis
Paul Witteman
Contributor Kieboom, Hilde
Witteman, Paul
Dis, Adriaan van
Creator KRO (producent)
HR Media Lizenz- und Verlagsgesellschaft mbH (producent)
Date 26-12-2011
27-12-2011
28-12-2011
13-10-1991
Description Priester Antoine Bodar spreekt met toonaangevende mensen uit Nederland en Vlaanderen over reflectie en zingeving. In deze aflevering is te gast: tv-presentator en journalist Paul Witteman (1946). De centrale thema's zijn: klassieke muziek, zijn katholieke jeugd en het geloof, rationaliteit versus emotie, en de dood.
Priester Antoine Bodar spreekt met toonaangevende mensen uit Nederland en Vlaanderen over reflectie en zingeving. In deze aflevering is te gast: schrijver Adriaan van Dis (1946). De centrale thema's zijn: het katholicisme, het geloof, esthetiek en mystiek, en zijn rol als waarnemer van de rauwheid van het leven.
Priester Antoine Bodar spreekt met toonaangevende mensen uit Nederland en Vlaanderen over reflectie en zingeving. In deze aflevering is te gast: de Vlaamse Hilde Kieboom (1965), voorzitster van de Sint-Egidiusgemeenschap in Antwerpen. De centrale thema's zijn: haar engagement en idealen, en het werk van de Sint-Egidiusgemeenschap.
Praatprogramma, gepresenteerd door Antoine Bodar. Deze aflevering als gast: Cardioloog prof.dr. A.J. Dunning.
Format beeldformaat: 16:9
duration: 00:41:14.000
Identifier /11535/11535/374106/3945319
/11535/11535/374106/3945788
/11535/11535/11535/138978
/11535/11535/374106/3945608
Language nl
Language Dutch
Publisher RKK
References http://hdl.handle.net/10574/6ce58eb2afd911e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/6e369b62afd911e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/6faee51cafd911e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/a2b1fa98afd511e18709525400725b8d
Rights RKK
See Also http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_3945319.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_3945788.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_138978.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_3945608.xml
Source Nederands Instituut voor Beeld en Geluid OAI PMH repository (via CLARIN VLO)
Bewegend beeld/TV/Publieke omroep/Overige programma's
Spatial Nederland
Antwerpen
Europa
Subject armoede
dood
antropologie
boeken
Title EEUWIGH GAAT VOOR OOGENBLICK
Type televisie

Distribution

Access URL http://hdl.handle.net/10574/6ce58eb2afd911e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/6faee51cafd911e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/6e369b62afd911e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/a2b1fa98afd511e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Academia collectie

Instance of: Catalog Record
Creator Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Issued 2012-06-13 Date
Md Profile clarin.eu:cr1:p_1288172614023
Md Self Link http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:3945319
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:3945788
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:3945608
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:138978
Primary Topic EEUWIGH GAAT VOOR OOGENBLICK
Title Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Academia collectie