STUDIO RKK ROND KERK & KROEG

Instance of: Dataset
Abstract 16:34:39 INTOCHT VAN SINT PIETER IN GROUW Reportage van de feestelijke intocht van Sint Pieter en zijn Zwarte Piet per schip in Grouw, die wordt verwelkomd door de kinderen en per paard een tocht door het stadje maakt. Ter sprake komt hierbij het gebruik van Sint-Pietersfeest. INTERVIEWS hierover met: - enkele kinderen; - Sint Pieter; - Y. Dijkstra, burgemeester. Aansluitend STUDIOGESPREK met Borne Bruinsma van het plaatselijke Sint Pieterscomité over de traditie van het Sint Pietersfeest. Ter sprake komt: de herkomst van de persoon Sint Pieter; de verschillen met Sinterklaas; de datum van pakjesavond van Sint Pieter; de invloed van het Sinterklaasjournaal op televisie; de unieke positie van Grouw dat geen Sinterklaasfeest viert. * 16:42:00 + 16:51:20 GIED TEN BERGE STUDIOGESPREK met Gied ten Berge, woordvoerder van Pax Christi over de stellingname van het Vaticaan t.a.v. de komende oorlog tegen Irak. Ter sprake komt: de autoriteit van de paus inzake de wereldpolitiek; de belangen van het Vaticaan; de activiteiten bij vele Nederlandse parochies voor de vrede; de voorbeden op website van Pax Christi; de vredesdemonstratie in Nederland; de dreigende spanning tussen christenen en moslims; een handreiking door de Raad van Kerken opgesteld om te komen tot een dialoog met moslims; het icoon van Pax Christi t.g.v. het vijftigjarig bestaan van Pax Christi; de kans op het voorkomen van de oorlog. ARCHIEFMATERIAAL: afschietende raketten; paus Johannes Paulus II ontvangt de Irakese premier Aziz; veiligheidsraad; Vaticaans gezant wordt ontvangen door Saddam Hussein; paus Johannes Paulus II leest vredesverklaring voor op het Sint Pietersplein. * 16:46:03 INTERNATIONALE PAROCHIE IN DEN HAAG BIDT VOOR DE VREDE Reportage over de Internationale Parochie van de Church of Our Savior in Den Haag waar vele burgers van diverse nationaliteiten bij elkaar komen om te bidden voor de wereldvrede. De voorgangers worden gevolgd bij een aparte dienst voor kinderen; deelnemers uit diverse landen stellen zichzelf voor en tijdens de kerkdienst wordt bij het vredesgebed enkele rozen van hand tot hand doorgegeven met daarna een slotwoord van de pastoor. Ter sprake komt: de invloed van de kinderdiensten op de volwassenen; het belang van de maatschappelijke positie van de deelnemers; het internationale bewustzijn bij de deelnemers. INTERVIEWS hierover met: - Japanse deelnemer; - J. van den Burg (Nederland); - E. van der Velde-McRoberts (VS); - S. de Boer, pastor Church of Our Savior; - D. Williams (Wales).
16:30:45 + 16:37:18 BEN TIEDINK GESPREK met Pastoor Tiedink van de Mariaparochie in Enschede, één van de gebouwen die zwaar getroffen werd door de vuurwerkramp op 13 mei 2000. Aan bod komen: het gemis van het kerkgebouw voor de parochie een jaar lang, de betekenis van de ramp voor hem persoonlijk, zijn persoonlijke crisis, de steun die hij ondervond van mede-parochianen en het feit dat hij zich anders bewust is geworden van vele dingen. ARCHIEFMATERIAAL: interview met geëmotioneerde Ben Tiedink uit een eerder uitgezonden Kruispunt. * 16:32:48 GOEDE HERDER PAROCHIE REPORTAGE over een oecumenisch project van de parochie dat bestaat uit het verlenen van zeer concrete hulp voor de omwonenden zoals het invullen van belastingformulieren. J. Harink, secretaris parochie de Goede Herder, wordt gevolgd bij het doornemen van belastingpapieren samen met een cliënt. A. Prieshof en R. Smit twee andere vrijwilligers worden gevolgd bij een bezoek aan enkele bewoners om bij hen de behoeften aan hulp te inventariseren. Ter sprake komt het nut, het doel en de oorsprong van dit project. INTERVIEWS hierover met: - J. Harink, secretaris parochie de goede Herder; - A. Prieshof (Werkgroep Kerk en Wijk); - R. Smit (Werkgroep Kerk en Wijk). * 16:44:25 DE VASTENACTIE REPORTAGE van een lunch, gehouden ihkv de vastenperiode met als doel de deelnemers bewust te laten worden van de enorme luxe van de westerse samenleving waarbij ook verscheidene bekende Nederlanders aanwezig zijn. INTERVIEWS hierover met: - Marjan Berk, schrijfster; - H. Ernst, oud-bisschop van Breda. SHOTS: div. van overvolle winkelwagentjes in supermarkten (kort). * 16:47:38 ANNIE EN RIEK SCHUTEN GESPREK met twee leden van de familie Schuten die onlangs met de gehele familie allen in leeftijd bij elkaar opgeteld hun duizendste verjaardag gevierd hebben, waaraan de regionale krant een artikel heeft gewijd. Aan bod komen de aanleiding tot deze viering, het feest in de parochie Zandberg, hun beleving van het katholicisme zowel nu als in hun jeugd en hun ervaringen op te groeien in een groot gezin.
Door het gehele programma heen gesprekken met Antonissen en Veldman oa over het herdenken van de vuurwerkramp binnen de kerk op Allerzielen, de rol van de kerk direct na de ramp, het opnemen van de kerken in gemeentelijke rampenplannen, de grote werkdruk onder pastores in Enschede agv de ramp, het veranderde godsbeeld en wereldbeeld onder de slachtoffers van de ramp. * 16:35:04 JAN MANS, burgemeester van Enschede Interview met Mans op de rampplek en in het rijksmuseum Twenthe in Enschede. Aan bod komen oa de manier waarop Mans de ramp verwerkt, het gebruik van het museum als ontmoetingscentrum en de solidariteit onder de Enschedese bevolking die na de ramp enorm in toegenomen. * 16:46:20 HERDENKINGEN Reportage over de manier waarop div. slachtoffers van de vuurwerkramp de vuurwerkramp herdenken. Het kerkkoor van de deels verwoeste Mariakerk wordt gevolgd tijdens een repetitie voor Allerzielen. Interviews met: - div. koorleden over het repeteren in de door de ramp beschadigde Mariakerk; - een kunstschilder over de manier waarop hij de vuurwerkramp heeft uitgebeeld op zijn schilderijen; - J. Ganeshi, slachtoffer vuurwerkramp, over het herdenken van de ramp tijdens het Divali-feest.
16:34:02 FELICITATIE PRINS CARNAVAL AAN DE PRINS VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK Reportage over de verjaardag van kardinaal Simonis van Utrecht op 26 november 2003 waarbij een feestelijk uitgedoste delegatie o.l.v. prins carnaval met een muziekkorps naar het bisschoppelijk paleis trekt om de kardinaal persoonlijk te feliciteren en hem een aubade toe te brengen. Vervolgens wordt er een glas gedronken op de gezondheid van de kardinaal. * 16:36:46 MIDVASTENLOOP INTERVIEW met Paul Loves, initiatiefnemer van de Midvastenloop, een gesponsorde wandeltocht voor zowel jong en oud, die al vijfentwintig jaar gehouden wordt. Ter sprake komen: de aanleiding tot de Midvastenloop; het bedrag, dat tot nu toe bereikt is; de diverse doelen van de Midvastenloop en het aantal deelnemers. * 16:39:46 INEKE STROUKEN EN HENNY DE LINT INTERVIEW met Ineke Strouken (Nederlands Centrum Volkscultuur) en Henny de Lint, diëtiste en natuurspecialiste, over de traditie van het vasten. Ter sprake komen: hun jeugdherinneringen aan het vasten; de herkomst van het vasten; de teloorgang in Nederland van de traditie tot vasten midden jaren '60; het nut van vasten; het vasten uit niet-religieuze motieven o.a. vanwege lichamelijke of psychische klachten; de relatie tussen vasten en afvallen; diverse sappen die preventief op ziekten werken en psychisch klachten tegengaan; het vasten als middel voor het versterken van de godsbeleving; de relatie tussen verslaving en vasten; de relatie met solidariteit met armen. Tussendoor worden er resultaten getoond van een enquête onder Nederlanders over het vasten. * 16:52:06 VIS EN VASTEN Reportage over een bezoek aan de tentoonstelling in het Centraal Museum Utrecht, gewijd aan de rooms-katholieke traditie van vis eten op vrijdag, in gezelschap van Petra van Dam, historica. Aan de orde komen: de vroegere redenen om vis te eten o.a. het beteugelen van de seksuele driften; het bijbelverhaal van Jezus en de vissers op het meer van Galilea; de populariteit van de steur; de betekenis van de vis in relatie tot erfzonde. SHOTS tussendoor van schilderijen op de tentoonstelling van vissen.
16:34:59 PAROCHIALE ACTIVITEITEN IN DEVENTER GESPREK met pastorale medewerkers L. Meijer en P. Dullaert over de activiteiten in de katholieke Liedwien parochie in Deventer met name de grote opkomst van gelovigen na de aanslag van 11 september en over de verdere activiteiten van de parochie zoals de Geloof Nu groepen, die zijn opgezet en de startzondag, die aan het begin van september na de zomervakantie is ingesteld, als dag van kennismaking met de parochie voor belangstellenden. REPORTAGE over de Startzondag in de parochie, van oa de mis, die opgedragen wordt en van reacties van parochianen en belangstellenden. INTERVIEWS hierover met: - P. Dullaert; - Ton Zwartkruis, organist; - Wilma Oude Kemppers, koster; - Jan Achterkamp, dirigent. * 16:42:58 VREDESWEEK: RELIGIE EN GEWELD GESPREK met E. d'Hondt, vice-voorzitter van Pax Christi over het thema van de vredesweek, gewijd aan oa het geweld in de Molukken, maar vooral ook gewijd aan het geweld rond de aanslag van 11 september en aan de haatgevoelens, die bij vele westerlingen jegens de islam zijn ontstaan. ARCHIEFMATERIAAL: redevoering hierover van bisschop Van Luyn van Rotterdam op de herdenkingsdienst in Utrecht gewijd aan de aanslag van 11 september. * 16:50:11 HISTORISCHE REUZENOPTOCHT TE ROERMOND Reportage over de feestelijke optocht van grote poppen, die reuzen voorstellen, mede georganiseerd door de Sint Christoffel Parochie. Voorbereidingen voor de optocht, feestgangers worden aangekleed in historische kostuums en kerkgewaden. Stoet van wagens trekt door de stad. INTERVIEW met: - Rob Dückers (Sint Christoffel Parochie); - Philippe Bergh, lid reuzengilde Sint Christoffel; - reactie van bisschop Wiertz van Roermond.
16:32:56 WIM PEETERS INTERVIEW met Wim Peeters die gekleed is als de persoon van Sint Maarten. Ter sprake komen: de traditie van Sint Maarten in Zevenaar en het feit dat het feest op een zaterdag wordt gevierd. * 16:35:10 SINT MAARTEN IN ZEVENAAR Reportage over de viering van het feest van Sint Maarten in Zevenaar. Aan de orde komen: de betekenis van de lampion in de optocht; de algehele betekenis van het Sint Maartenfeest; het sociale gezicht van Sint Maarten. Feestgangers worden gevolgd tijdens de optocht van lampionnen en fanfare en bij het ontstoken van de vreugdevuren. INTERVIEWS hierover met: - enkele kinderen; - C. van Gessel, pastor; - Sint Maarten (Wim Peeters). * 16:39:21 + 16:48:34 INEKE STROUKEN EN RENÉ POELS INTERVIEW met Ineke Strouken (Nederlands Centrum voor Volkscultuur) en René Poels (Stichting Sint Martinus) over het feest van Sint Maarten. Ter sprake komen: het historische bestaan van de Romeinse soldaat Sint Maarten die uiteindelijk bisschop is geworden; de datum van 11 november als dag van zijn begrafenis; diverse anekdoten rond Sint Maarten; de herlevende populariteit van Sint Maarten in Nederland; de tradities van Sint Maarten zoals het gebruik van lampionnen; de hedendaagse bekendheid van het Sint Maartensfeest als een kinderfeest en vroeger als feest van de armen en van de liefdadigheid; Poels' herinneringen aan het Sint Maartenfeest; het doel van de Stichting Sint Martinus om gelden bijeen te krijgen voor een dagcentrum voor de straatkinderen van Rio de Janeiro; de voorlichtingsactiviteiten hierover op Nederlandse basisscholen; het gedachtegoed van Sint Maarten; de opleving in de 21e eeuw van tradities. * 16:45:05 VIERING VAN HONDERDVIJFIGJARIG BESTAAN VAN DE MARTINUSPAROCHIE IN 'T VELD Reportage over de Sint Maartenviering in het Noord-Hollandse 't Veld waarbij dit jaar eveneens het 150-jarig bestaan van de Martinusparochie wordt gevierd. Inwoners van 't Veld worden tijdens de feestelijkheden gevolgd. INTERVIEWS hierover met diverse burgers in 't Veld. SHOTS: feestelijk verlichte en versierde tuinen van huizen in 't Veld; opgesierde bordjes met spreekwoorden.
16:31:38 + 16:37:39 J. BRAAKMAN, godsdienstleraar Don Bosco College en J. BERKHOUT, pastoor Vincentiusparochie Gesprek met Braakman en Berkhout over de wijze waarop de ramp in Volendam hun leven en werkzaamheden tot dusver heeft beïnvloed. Berkhout geeft catechese op een school waar een aantal slachtoffers te betreuren zijn, dat heeft een grote invloed op zijn onderwijs en de sfeer op school. Berkhout heeft in zijn werkzaamheden nog dagelijks te maken met de nasleep van de ramp en dat heeft grote invloed op zijn functioneren. * 16:35:00 HET PASTORALE WERK NA DE RAMP Een impressie van het pastorale werk na de cafébrand in Volendam op 1 januari 2001. Shots: bloemen en boodschap op de schutting van het afgebrande café Het Hemeltje; div. werkzaamheden Berkhout, oa avondwake, begrafenis slachtoffer, div. stille tocht; bloemen voor het café. * 16:45:52 DE OORSPRONG VAN HET KATHOLIEKE KARAKTER VAN VOLENDAM Volendam is een katholieke enclave in een overwegend protestante omgeving. In de reportage wordt gezocht naar de oorsprong en het karakter van het Volendamse katholicisme. Interview hierover met P. Nissen, kerkhistoricus. Shots: div. dorpsgezichten. Archiefmateriaal (zw/w): div. dorpsgezichten, oa klederdrachten, haven en vissershuizen. * 16:48:25 L. TOL-KRAS, voorz. stuurgroep eerste communie en vormsel en A. SCHILDER, huisarts Gesprek met Tol-Kras en Schilder over hun betrokkenheid bij de ramp en de wijze waarop de nasleep van de ramp nog steeds hun dagelijks leven en werk beïnvloed. Aan de orde komt oa de rol van het room-katholicisme bij de verwerking van de ramp.
16:33:07 RUUD VERHEGGEN INTERVIEW met Ruud Verheggen, pastoor van het naburige Tienraij nav het feit, dat 125 jaar geleden paus Pius IX Tienraij de titel Klein-Lourdes gaf. Ter sprake komt: de reden tot het verlenen van deze titel door de paus; de relikwieën in Tienraij; de rol van Tienraij als Klein-Lourdes voor de parochianen. * 16:37:42 BEDEVAARTGANGERS NAAR TIENRAIJ Reportage van de bedevaart van gelovigen uit Swolgen naar Tienraij voor de jaarlijkse 'Maria-mis'. Aan de orde komt de betekenis van Maria voor verscheidene gelovigen. De bedevaartgangers worden gevolgd bij de bedevaartsmis waarin pastoor Verheggen voorgaat, het mogen aanraken van de hoofddoek van de heilige Bernadette en bij het bidden voor de kleine grot met daarin het beeld van Maria. INTERVIEWS hierover met: - T. Custers, bedevaartganger; - enkele bedevaartgangers. * 16:40:52 + 16:46:32 JEAN BRANDTS EN CH. ROUSSEAU INTERVIEW met journalist Jean Brandts en illustrator Ch. Rousseau nav hun pas uitgegeven boek 'Opgetekend door het leven' met korte verhalen en illustraties over hun ervaringen in Lourdes. Ter sprake komt: het eerste bezoek van Brandts aan Lourdes en zijn contacten met gelovigen daar; de eerste indrukken van Lourdes op Rousseau; de motivatie tot het maken van het boek met tekeningen; de invloed van hun bezoeken aan Lourdes op hun geloof; de invloed van de commercie op de bedevaart. * 16:45:22 ILLUSTRATIES VAN ROUSSEAU Impressie van de illustraties van Rousseau. * 16:51:13 BEDEVAART VOOR DE MARTELAREN VAN GORCUM Reportage van de bedevaart op 6 juli naar Brielle ter nagedachtenis van de marteling van en moord op negentien katholieke priesters vlak na de inname van Brielle door de calvinistische watergeuzen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De bedevaargangers worden gevolgd tijdens de heilige mis waarin hulpbisschop J. de Kok en bisschop A. van Luyn de gelovigen toespreken, bij het kopen van een rozenkrans en bij de processie. Aan de orde komt: de motivatie van de bedevaartgangers voor de herdenking. INTERVIEWS hierover met enkele bedevaartgangers.
Alternative STUDIO RKK Rond Kerk & Kroeg
Rond Kerk & Kroeg
Contributor Simonis, Adrianus
Berk, Marjan
Strouken, Ineke
Creator KRO (producent)
Date 27-11-2002
01-11-2000
19-09-2001
19-02-2003
25-02-2004
12-11-2003
20-03-2002
24-01-2001
Description Wekelijks programma, gepresenteerd door Leo Fijen vanuit een café ergens in Nederland, met nieuws en informatie uit kerk en samenleving. Deze aflevering vanuit café 't Havengat in Volendam met als gasten J. Braakman, godsdienstleraar Don Bosco College, J. Berkhout, pastoor Vincentiusparochie, L. Tol-Kras, voorz. stuurgroep eerste communie en vormsel en A. Schilder, huisarts.
Wekelijks programma, gepresenteerd door Wilfred Kemp vanuit een café ergens in Nederland met nieuws, reportages en informatie uit kerk en samenleving. Deze aflevering komt vanuit het Stadstheater De Bond in Oldenzaal en staat in het teken van Aswoensdag, het begin van de vastentijd. Gasten zijn: Henny de Lint en Ineke Strouken.
Wekelijks programma, gepresenteerd door Wilfred Kemp vanuit een café ergens in Nederland met nieuws, reportages en informatie uit kerk en samenleving. Deze aflevering komt vanuit Café De Kroon in het Gelderse Zevenaar en staat geheel in het teken van het feest van Sint Maarten. Gasten zijn: Wim Peeters, Ineke Strouken en René Poels.
Wekelijks programma, gepresenteerd door Wilfred Kemp vanuit een café ergens in Nederland, met nieuws en informatie uit kerk en samenleving. Deze aflevering vanuit café Floors in Deventer met als gasten L. Meijer, pastoraal medewerker, P. Dullaert, pastoraal medewerker, en E. d'Hondt, vice-voorzitter Pax Christi Nederland.
Wekelijks programma, gepresenteerd door Wilfred Kemp vanuit een café ergens in Nederland, met nieuws en informatie uit kerk en samenleving. Deze aflevering vanuit een café in Enschede met als gasten aan de stamtafel Henk Antonissen, deken van Twente-Zuid, en Evert-Jan Veldman, gereformeerd predikant in Enschede. Het programma staat geheel in het teken van het herdenken van de vuurwerkramp in Enschede.
Wekelijks programma, gepresenteerd door Wilfred Kemp vanuit een café ergens in Nederland met nieuws, reportages en informatie uit kerk en samenleving. Deze aflevering komt vanuit het Café Restaurant Het Wapen van Grouw in het Friese Grouw. Gasten in deze aflevering zijn Borne Bruinsma van het organisatiecomité voor het plaatselijke Sint Pietersfeest en Gied ten Berge, woordvoerder van de katholieke vredesbeweging Pax Christi.
Wekelijks programma, gepresenteerd door Wilfred Kemp vanuit een café ergens in Nederland met nieuws, reportages en informatie uit kerk en samenleving. Deze aflevering komt vanuit het Café 't Brugeind in het Noord-Limburgse Meerlo. Gasten in deze aflevering zijn pastoor Ruud Verheggen en Jean Brandts en Ch. Rousseau, makers van het boek 'Opgetekend door het leven' over hun impressies van de bedevaart in Lourdes.
Wekelijks programma, gepresenteerd door Wilfred Kemp vanuit een café ergens in Nederland met nieuws, reportages en informatie uit kerk en samenleving. Deze aflevering wordt gepresenteerd vanuit Café 't Mekkelholt in Enschede. Gasten zijn: pastoor Ben Tiedink, Annie en Riek Schuten.
Format duration: 00:23:43.000
duration: 00:23:33.000
duration: 00:23:22.000
duration: 00:23:37.000
duration: 00:26:04.000
duration: 00:24:27.000
duration: 00:26:11.000
duration: 00:24:08.000
Identifier /67687/68894/71075/146318
/67687/68894/71075/146186
/67687/68894/71075/146141
/67687/68894/71075/146397
/67687/68894/71075/146384
/67687/68894/71075/146068
/67687/68894/71075/146379
/67687/68894/71075/146605
Language nl
Language Dutch
Publisher RKK
References http://hdl.handle.net/10574/e3d11c22afb011e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/74bce468afda11e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/b2c6764aafd811e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/e4e41718afb011e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/e142e1b0afb611e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/0cf74edcafb111e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/bad65c24afd811e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/75ef1e68afd611e18709525400725b8d
Rights RKK
See Also http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_146141.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_146605.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_146384.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_146068.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_146379.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_146186.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_146397.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_146318.xml
Source Nederands Instituut voor Beeld en Geluid OAI PMH repository (via CLARIN VLO)
Bewegend beeld/TV/Publieke omroep/Overige programma's
Spatial Enschede
Grouw
Nederland
Brielle
Subject begrafenissen
diëten
feestdagen
eters
katholicisme
boeken
gebeden
herdenkingen
Title STUDIO RKK ROND KERK & KROEG
Type televisie

Distribution

Access URL http://hdl.handle.net/10574/0cf74edcafb111e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/74bce468afda11e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/e142e1b0afb611e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/b2c6764aafd811e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/75ef1e68afd611e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/bad65c24afd811e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/e4e41718afb011e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/e3d11c22afb011e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Academia collectie

Instance of: Catalog Record
Creator Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Issued 2012-06-13 Date
Md Profile clarin.eu:cr1:p_1288172614023
Md Self Link http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:146318
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:146384
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:146186
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:146379
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:146141
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:146397
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:146605
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:146068
Primary Topic STUDIO RKK ROND KERK & KROEG
Title Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Academia collectie