EEN VERRE OPDRACHT

Instance of: Dataset
Abstract 00:02:30 - 00:24:20 JAN DERICKX Pater Jan Derickx werkt in een dorpje in de binnenlanden van Brazilië. Buiten het gewone zendingswerk doet hij veel aan de sociale rechten van de bewoners. Het land is meestal eigendom van grootgrondbezitters. Voor het vakbondswerk reist hij door een deel van het Amazonegebied. INTERVIEW met: - pater Jan Derickx over onrechtvaardigheid, oprichten van vakbonden, gezondheidszorg, de Kerk en mensenrechten en de vernietiging van de regenwouden; - Magelhaés, CIMI, over hun werk voor de Indianen (niet ondertiteld). - Clebert Fontenelli, MEB, over hun werk mensen bewust te maken van hun sociale rechten (niet ondertiteld). SHOTS: - luchtshots Braziliaanse regenwouden; - algemene shots van het leven in het dorp van Jan Derickx; - div. landbouw, veeteelt, rubberwinning en verwerking van maniok; - div. oliebedrijf \\"Petrobrás-P\\"; - div. paalwoningen langs een rivieroever. 00:24:20 - 00:47:10 CHRISTIAAN VAN NISPEN TOT SEVENAER Pater Christiaan van Nispen tot Sevenaer werkt bij de Koptisch katholieke gemeenschap in Egypte. Hij geeft les op het Koptisch katholiek seminarie in filosofie, islamologie en algemene cultuur. Interview met pater Christiaan over zijn drang tot communicatie, zijn pogingen moslims en christenen samen te laten werken, de Koptische Kerk en filosofie. SHOTS - diverse algemene shots van Caïro; 29:50 Koptische oase in de woestijn tussen Caïro en Alexandrië; 33:33 div. Koptische kerkdienst.
00:02:22 - 00:24:19 Han vd Meer is op bezoek bij pater Jan de Bekker in Rwanda. Jan de Bekker vertelt over zijn werk en leidt Han van der Meer rond langs zijn kantoor, de winkel en de garage van het bisdom, de geboortekliniek van zuster Gaby vd Borre en een vluchtelingenkamp waar uit Oeganda verdreven Rwandezen verblijven. SHOTS: - 02:45 : Luchtopnamen Kigali, Rwanda 11\\". - 13:21, 15:56 : Vluchtelingenkamp 28\\" + 19\\". - 15:12 : Luchtopnamen vluchtelingenkamp 21\\". 00:24:30 - 00:45:07 Pater Huub vd Togt laat Aad vd Heuvel de basisgemeente in Nova Icuagu zien, die hij twaalf jaar geleden opzette. Hoewel de kerk van Rome vreemd blijft aankijken tegen dit verschijnsel, is het voor de pater de enige praktische manier van geloven. Tevens een kort gesprek met pater Jan van Leeuwen, die in Japuiba zijn werk als missionaris doet. Met zijn basisgemeente helpt hij mensen die door een overstroming dakloos zijn geworden en zet hij zich in voor een eerlijke verdeling van het land. SHOTS: - 24:30 : Christusbeeld op berg Rio de Janeiro 27\\". - 24:57 : Pan op Rio de Janeiro 20\\". - 26:21 : Sloppenwijken (favelas) 31\\". - 32:48 : Kinderdagverblijf 26\\". - 40:29 : Auto's op zeer slechte weg 33\\".
02:21 Han vd Meer bezoekt zr. Jeanne vd Aalst, een Nederlandse non die al meer dan dertig jaar onder de bevolking van Bangkok, Thailand werkzaam is. Veel van haar projecten voor kinderen, zieken en armen worden bezocht. Ook veel aandacht voor de relatie boeddhisme - katholicisme. Een Amerikaanse non en een boeddhistische hoogleraar worden hierover geïnterviewd. 24:03 Aad vd Heuvel bezoekt pater Frans Balemans, missionaris in Burkina Faso. Met name de verwoestijning van het land en de oorzaken hiervoor -overbegrazing, het kappen van bomen en erosie- komen aan de orde. SHOTS/DUPES: 25:05 voedseldroppings, Afrikanen met uitgestoken handen (DUPE ZW/W) 38\\"; 25:43 pan over Ouagadougou 18\\"; 26:01 straatbeelden Ouagadougou 21\\"; 27:06 pan over woestijn 31\\"; 28:14 uitgehongerde mensen en vee in 1972 (DUPE ZW/W) 33\\"; 28:47 Balemans in 1976 over het lijden van de bevolking (DUPE ZW/W) 23\\"; 30:52 Afrikanen bij waterput 60\\"; 32:03 Veedrijvers op kamelen met vee 19\\"; 34:03 nomaden op kamelen 27\\"; 34:51 kamelen 19\\"; 36:30 diverse shots van Afrikaanse markt 52\\"; 43:03 onderwijs aan volwassenen in de open lucht 47\\"; 40:34 Balemans celebreert mis in de open lucht 33\\".
00:02:31 - 00:25:33 NORBERTINA RIJK Zuster Norbertina Rijk, 69 jaar, heeft tot voor twee jaar terug zendingswerk gedaan in Papoea Nieuw-Guinea oa in Terapel (?). Nu heeft zij een katholieke boekwinkel in Port Moresby en laat het zendingswerk over aan de Papoea's. INTERVIEW met zuster Norbertina Rijk over gezondheidszorg, de gedachtenwereld van de Papoea's, haar boekenwinkel, het nut van retraite en haar poging kennis te nemen van de Papoea-cultuur. SHOTS: - algemeen dorp Terapel (?) met oa paalwoningen, mannen in het mannenhuis, krokodillenkwekerij, grafhuisjes; - traditionele dans en zang; - div. verwerkte oude cultuur in een moderne stad als Port Moresby; - div. boekwinkel van zr. Norbertina. - div. plaatselijk ziekenhuisje en scholing van verpleegkundigen; - gezondheidszorg in het dorp Moveave (?). 00:25:33 - 00:48:23 MARK CUVELIER Pater Mark Cuvelier, een Calleciaan, werkt in een parochie in een sloppenwijk van Seoel, Zuid-Korea, om de meest kanslozen te helpen. Van oorsprong was hij metaalbewerker en brengt zijn vakkennis nu over aan anderen. In zijn vrijetijd maakt hij muziek. INTERVIEW met pater Mark Cuvelier over zijn late roeping, het lesgeven in metaalbewerking, de Koreaanse cultuur, het verwachte effect van de Olympische Spelen in Seoel op Korea en zijn verwachtingen voor de toekomst zowel persoonlijk als voor Korea. SHOTS: - straatshots Seoel; - div. leerling-metaalbewerkers aan het werk; - div. kinderen oa tekenen en dansen; - Heilige Mis en preek van pater Mark.
Een ontmoeting tussen zes missiewerkers uit eerder uitgezonden reportages, zij praten over hun werk en hun idealen. Voorstellen van de gasten. 00:03:30 fragment uit vorige uitzending over missiewerker, pater Jan Derickx in Brazilë + gesprek; 00:06:13 fragment uit uitzending over Christiaan Van Nispen tot Sevenaar, Jezuïet, werkzaam in Cairo + gesprek; 00:08:17 fragment uit uitzending over Camiel Baerwaldt, werkt bij de Indianen in Ecuador + gesprek; 00:12:16 fragment uit uitzending over Marietje van Eeghen, werkzaam in Tanzania + gesprek; 00:14:56 fragment uit uitzendng over zuster Norbertine Rijk, werkzaam in Papoea Nieuw-Guinea + gesprek; 00:18:21 fragment uit uitzending over pater Mark Cuvelier, werkzaam in Zuid-Korea + gesprek; De gasten vertellen over hun missiewerk, geven antwoord op de vraag wie zij in Nederland zouden willen ontmoeten, welke wensen zij hebben ter verbetering van de situatie op hun werkplek en reageren op elkaar. In de studio zijn verschillende vrienden, familie en collega's aanwezig: GESPREKKEN met: 00:20:42 Jan Derickx; 00:32:04 Christiaan van Nispen tot Sevenaar; 00:41:38 Camiel Baerwaldt; 00:52:33 Marietje van Eeghen; 00:59:05 Norbertine Rijk; 01:10:32 Mark Cuvelier. OPTREDEN: 00:29:08 Pro Amazonas, jongerenkoor; 00:49:19 Afrikaanse zang- en dansgroep uit Zaïre; 01:07:00 dansgroep uit Bahia; 01:17:15 pater Luc van Looy en pater Marc Cuvallier. DUPES (diverse) fragmenten uit voorafgaande afleveringen.
02:22 BOLIVIA Interview met Els van Hoecke, die in Bolivia de mijnwerkersorganisatie Cepronin leidt, over de armoede en ellende van de mijnwerkers, nationalisatie van de mijnen en het werk van haar organisatie. Shots: 03:40 (diversen) La Paz eo, oa viering St. Jans-nacht en verkiezingsposters; 05:39 mijnwerkers aan het werk; kauwen van coca-bladeren; 06:59 (diversen) int. kantoor Cepronin, met oa eigen bibliotheek, cursussen; 12:21 pan over Columbiaanse hoogvlakte; kudde bij het Titicacameer; 12:58 2000 jaar oud tempelcomplex, met oud aardewerk, monoliet en zonnepoort; 16:36 Milluni-mijn op hoogte van 4500m, omgeven door armoedige huisjes; mijnwerkers en \\"vrije\\" mijnwerkers; 20:03 straatshots Potosí; zilverertsberg; 21:06 grote graafmachine met tientallen arbeidsters; 23:10 feestvierende mijnwerkers ivm nationalisatie mijn. 25:00 HONGKONG Interview met broeder Arnold de Groot (gedeeltelijk iav pater Riemslag en pater Kerklaan van de Salesian Fathers), die les geeft op een technische school te Hongkong, over de komst naar Hongkong, het onderwijs en het vluchtelingenprobleem in Hongkong; - voorzitster leerlingenraad (in het Chinees); - medewerkster \\"Center for the progress of peoples\\" (Engels); - medewerker Franse vluchtelingenhulporganisatie; - twee priesterstudenten (Chinees). Shots: 26:29 druk verkeer Hongkong; 28:15 + 46:10 lessen van Arnold de Groot op de \\"Aberdeen Technical School\\"; 33:11 gevel \\"Center for the progress of peoples\\", een katholiek vormingsinstituut; 36:52 vluchtelingenopvangkamp voor Vietnamese bootvluchtelingen; 44:01 uitzicht over Hongkong vanuit lift; 45:06 jonkers in haven Hongkong.
00:02:30 - 00:25:58 MARIETJE VAN EEGHEN Marietje van Eeghen en haar man Martijn, beide landbouwkundigen, werken volgens een driejarig contract als vrijwilligers in Tanzania. Zij zijn van hervormde huize, maar werken toch in een katholieke missie. INTERVIEWS met: - Marietje van Eeghen over het landbouwrijp maken van enkele valleien, soorten gewassen die worden verbouwd, kwaliteit van de grond, het onafhankelijk maken van de boeren, de sociale kant van een katholieke processie, missie en ontwikkeling; - een Afrikaanse priester over Nederland en zijn priesterstudie. SHOTS: - div. landbouw oa akkers, vrouwen die het land bewerken, irrigatiekanalen; - uitgebreide shots Sacramentsdagprocessie. 00:25:58 - 00:48:28 CAMIEL BEARWALD Camiel Bearwald, pompenbouwer, helpt in Ecuador de Indianen van de Andes met het bouwen van gemeenschapshuizen en staat hen bij in de boerenorganisatie \\"Fenoc-Chimboraza\\". Mestiezen bedreigen, door onderdrukking en ondermijning, het levensonderhoud van de Indianen. Eén van de middelen die mestiezen toepassen is het bevorderen van alcoholmisbruik door de Indianen. INTERVIEWS met: - Camiel Bearwald over de algemene problemen bij de Indianen, de restauratie van de kathedraal van Riobamba, aanleg van een alternatieve waterpomp, onderdrukking door mestiezen, Indiaanse boerenorganisatie en zijn motivatie om dit werk te doen. - mgr. Proano (niet ondertiteld) vertelt waarschijnlijk over de restauratie van de kathedraal van Riobamba. SHOTS: - div. berglandschap Andes; - uitgebreide shots dorpsfeest; - div. stadsshots Riobamba oa standbeelden, verkeer, markt op het oude station; - div. shots van het dagelijks leven van Indianen oa verzamelen natuursteen, water halen, viering Sacramentsdag, handelen op de markt, vervoer per ezel, volleyballen, werken op het land; - div. alternatieve waterpomp; - div. lesprojecten oa timmerwerkplaats, Indiaanse landbouwprodukten, onderhoud waterpompen, Indiaanse geschiedenis.
ONTVANGST van en gesprek met volgende de zes personen: - Els van Hoecke, die in Bolivia een organisatie voor mijnwerkers leidt; - Pater Jan de Bekker, een witte pater uit Rwanda. Tevens ontvangst van Frans Wijsen van de Stichting Mensen in Nood en het incomplete voetbalelftal van PSV; - Huub vd Togt, die in Rio de Janeiro arme mensen helpt. Tevens ontvangst van Erik Oostvogel, de Deken van Zeist; - Zuster Jeanne vd Aalst, die in de krottenwijken van Bangkok werkt. Tevens ontvangst van haar broer Toon van Aalst; - Arnold de Groot, leraar op een MTS te Hongkong. Tevens ontvangst van een oud-leerling en Harry Verhoeven, Pauselijke Missiewerk; - Frans Balemans, missionaris in Burkina Faso. Tevens ontvangst van Onno Ruding, minister van Financiën, die door Balemans in verlegenheid wordt gebracht. MUZIEK: 22:00 optreden van de muziekgroep Mory Kante uit Mali; 53:12 optreden van de Braziliaanse muziekgroepen Os Malandros en Tanga. DUPES: (diverse) fragmenten uit voorafgaande afleveringen.
Alternative VERRE OPDRACHT (2)
VERRE OPDRACHT (3)
VERRE OPDRACHT (1)
Creator Heuvel, Aad van den (redactie)
Huybregts, Marinus (redactie)
KRO (producent)
Date 24-09-1985
12-09-1988
03-09-1985
17-09-1985
10-09-1985
05-09-1988
26-09-1988
29-08-1988
Description Portretten van mensen werkzaam in de missie in Derde-Wereldlanden. Documentaire waarin het werk van twee Nederlandse missionarissen in het buitenland wordt belicht.
Portretten van mensen werkzaam in de missie in Derde-Wereldlanden. Serie dubbelportretten, waarin Aad van den Heuvel en Han van der Meer mensen in de missie bezoeken. Deze aflevering een bezoek aan de missionarissen Els van Hoecke in Bolivia en Arnold de Groot in Hongkong.
Portretten van mensen werkzaam in de missie in Derde-Wereldlanden. Aad vd Heuvel en Han vd Meer portretteren mensen die werkzaam zijn in het grensgebied van materiële hulp en geestelijke begeleiding in de derde wereld.
Portretten van mensen werkzaam in de missie in Derde-Wereldlanden. Serie dubbelportretten waarin Aad van den Heuvel en Han van der Meer mensen in de missie bezoeken. In deze aflevering: zuster Norbertina Rijk in Papoea Nieuw-Guinea en pater Mark Cuvelier in Zuid-Korea.
Portretten van mensen werkzaam in de missie in Derde-Wereldlanden. Serie dubbelportretten waarin Aad van den Heuvel en Han van der Meer mensen in de missie bezoeken. In deze aflevering: Marietje van Eeghen in Tanzania en Camiel Bearwald in Ecuador.
Portretten van mensen werkzaam in de missie in Derde-Wereldlanden. Serie dubbelportretten waarin Aad van den Heuvel en Han van der Meer mensen in de missie bezoeken. In deze aflevering: pater Jan Derickx in Brazilië en pater Christiaan van Nispen tot Sevenaer in Egypte.
Portretten van mensen werkzaam in de missie in Derde-Wereldlanden. Slotprogramma van een serie portretten van zes mannen en vrouwen die werkzaam zijn op verschillende missieposten in de derde wereld. In dit programma ontmoeten zij elkaar. Het geheel wordt omlijst met optredens van buitenlandse artiesten. Presentatie: Han van der Meer en Aad van den Heuvel.
Portretten van mensen werkzaam in de missie in Derde-Wereldlanden. Slotprogramma van een serie dubbelportretten waarin Aad van den Heuvel en Han van der Meer mensen in de missie bezochten. In dit programma ontvangen deze missiewerkers uit handen van Han vd Meer en Aad vd Heuvel hulpgoederen voor hun ontwikkelingsproject, waarna zij geconfronteerd worden met enkele oude bekenden. Het geheel wordt omlijst met optredens van buitenlandse artiesten.
Format duration: 00:45:24.000
duration: 00:44:39.000
duration: 00:47:01.000
duration: 01:29:14.000
duration: 00:45:40.000
duration: 00:46:54.000
duration: 01:20:40.000
duration: 00:43:38.000
Identifier /67279/67940/70101/135691
/67279/67940/70101/136406
/67279/67940/70101/136407
/67279/67940/70101/137522
/67279/67940/70101/136676
/67279/67940/70101/136454
/67279/67940/70101/136414
/67279/67940/70101/134702
Language nl
Language Dutch
Publisher RKK
KRO
References http://hdl.handle.net/10574/99036822afc811e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/2d2feb24afc411e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/0f1eceaeafcc11e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/0058964aafcf11e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/7dd1f252afce11e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/0499f246afc811e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/7c6e9568afbb11e18709525400725b8d
http://hdl.handle.net/10574/4a2fdd96afcf11e18709525400725b8d
Rights Voor informatie over het gebruik van archiefmateriaal kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: klantenservice@beeldengeluid.nl
RKK
See Also http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_136407.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_134702.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_136414.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_136406.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_136676.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_137522.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_135691.xml
http://catalog.clarin.eu/oai-harvester/others/results/cmdi/Nederands_Instituut_voor_Beeld_en_Geluid_OAI_PMH_repository/oai_beeldengeluid_nl_Expressie_136454.xml
Source Nederands Instituut voor Beeld en Geluid OAI PMH repository (via CLARIN VLO)
Bewegend beeld/TV/Publieke omroep/Overige programma's
Spatial Brazilië
Bolivia
Papoea-Nieuw-Guinea
Amazonegebied
Afrika
Andes
Subject armoede
bergen
gezondheidszorg
missionarissen
mensenrechten
heiligenbeelden
boeddhisme
Title EEN VERRE OPDRACHT
Type televisie

Distribution

Access URL http://hdl.handle.net/10574/2d2feb24afc411e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/0499f246afc811e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/7c6e9568afbb11e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/99036822afc811e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/4a2fdd96afcf11e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/0058964aafcf11e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/0f1eceaeafcc11e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution
Access URL http://hdl.handle.net/10574/7dd1f252afce11e18709525400725b8d
Resource Type Resource
Type Distribution

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Academia collectie

Instance of: Catalog Record
Creator Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Issued 2012-06-13 Date
Md Profile clarin.eu:cr1:p_1288172614023
Md Self Link http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:137522
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:136676
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:136454
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:136414
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:135691
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:136407
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:136406
http://oai.beeldengeluid.nl/academia/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=cmdi&identifier=oai:beeldengeluid.nl:Expressie:134702
Primary Topic EEN VERRE OPDRACHT
Title Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Academia collectie